Aquarium Piran

Projekti

O projektu

Kmalu bo minilo 10 let, odkar je Akvarij Piran leta 2009 ponovno odprl vrata povsem prenovljen, lepši in z večjimi akvariji. Za okroglo obletnico bomo obiskovalcem pripravili kar nekaj presenečenj in kot naročeno smo te dni začeli z dejavnostmi na dveh novih projektih, financiranih s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Česa se lahko veselimo v naslednjem letu, pa si preberite tukaj:

Ocean v malem

OPERACIJA ŠT. JP2017-ESPR-3
Namen operacije je pridobitev poljudnoznanstvene publikacije, ki bi celovito povezala in predstavila morsko okolje, organizme v njem, naše dejavnosti in njihove posledice v tem okolju ter dvignila ozaveščenost javnosti o spremembah in težavah, katerim je v današnjem času izpostavljeno naše morje. Predstavili bomo tudi vlogo Akvarija Piran kot stičišča številnih aktivnosti na morju, njegovo izobraževalno, poljudnoznanstveno in naravovarstveno delovanje v naši regiji. Poleg zanimive in fotografsko polne predstavitve organizmov našega morja bomo bralcu hkrati približali problematiko tujerodnih in toploljubnih vrst, pomen zaščite redkih in ogroženih vrst ter predstavili ekološko pomembne vrste organizmov pri nas. Publikacijo želimo razširiti med celotno obalno javnost in tudi širše, zato bomo knjižne izvode podarili knjižnicam in šolam obalnih občin ter turistično- informativnim centrom. Ob predaji knjig bomo v štirih knjižnicah organizirali sklop predavanj, ki bodo pokrila različna poglavja publikacije. Dostop do vsebin knjige bomo približali tudi obiskovalcem Akvarija Piran s postavitvijo dveh interaktivnih zaslonov. Projekta se bomo lotili skupaj s partnerjem na projektu Nacionalnim inštitutom za biologijo oziroma z raziskovalci enote Morska biološka postaja Piran.

Meduze okoli nas/ med-nas

OPERACIJA JP2017-ESPR-7
Meduze in drug želatinozni plankton je zadnja leta vse bolj prisoten v našem morju in to nas je vzpodbudilo, da nadgradimo naš akvarij in v njem omogočimo prikazovanje te zanimive in estetsko prikupne skupine živali. Postavitev akvarija, primernega za meduze, je tehnično zahteven projekt in v primeru Akvarija Piran, zaradi prostorskih omejitev, toliko bolj kompleksen. Kljub temu da so primerljivi akvariji na ogled že v številnih javnih akvarijih v tujini, bo to prvi tovrsten akvarij v Sloveniji. V njem bo stalno predstavljena vrsta uhati klobučnjak (Aurelia aurita) ter ločeno tudi druge vrste meduz glede na njihovo pojavljanje v morju. Pripravili bomo tudi publikacijo s predstavitvijo vrst meduz, ki jih lahko srečate tako pri nas kot na širšem območju Jadrana, in organizirali tematske delavnice, s katerimi bomo zaokrožili poznavanje te skupine. S projektom želimo omogočiti večjo osveščenost javnosti o tej skupini organizmov, njihovi vlogi v okolju in o (ne)ravnovesju morskega ekosistema.

Evropska Komisija
Ribiški sklad