Projekti

Projekti

Projekti

TRECap – Grebeni, biogene formacije in morsko okolje severnega Jadrana: kapitalizacija

Koordinator projekta: OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Partnerske institucije:

 • Shoreline Soc. Coop (Italija)
 • Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija)
 • Nacionalni raziskovalni svet (Italija),
 • Občina Caorle (Italija)
 • Univerza na Primorskem

Sodelujoča članica na UP: Akvarij Piran
Koordinator za UP: dr. Manja Rogelja

Trajanje: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2025

Financer projekta: Program sodelovanja Interreg VI-A Italija–Slovenija za obdobje 2021–2027
Vrednost projekta: 594.011,84 €

Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/trecap

Opis projekta:

Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) je koordiniral in vodil projekt TRETAMARA v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, v katerem so sodelovali NIB (Morska biološka postaja Piran), CNR (ISMAR iz Benetk in IGG iz Padove) in Shoreline Soc. coop. Cilj projekta je bil izboljšati biogeno in geogeno dediščino severnega Jadrana. Analiza sedanjega upravljanja zavarovanih območij, opravljena v okviru projekta TRETAMARA, je pokazala številne pomanjkljivosti, ki jih lahko povzamemo predvsem v pomanjkanju usklajevanja in strategij. To vodi v nizko učinkovitost upravljanja, ki jo je mogoče izboljšati s sprejetjem skupnih ciljev, strategij in orodij upravljanja na ravni severnega Jadrana. Izziv projekta TRECap je začeti ta proces s skupnim izvajanjem nekaterih ukrepov, ki bodo služili kot primeri. Pozornost je bila usmerjena na grožnjo podnebnih sprememb, ki resno vplivajo na naše morsko okolje, in na vrsto Pinna nobilis, ki ji grozi izumrtje, vendar se še vedno pojavlja v severnem Jadranu, da bi začeli razvijati skupne strategije upravljanja. Vse ukrepe bodo spremljale nadaljnje dejavnosti obveščanja in usposabljanja za spodbujanje te čezmejne vizije ter omogočanje njene prenosljivosti in trajnosti.

Cilji

 • Cilj je izboljšati upravljanje vseh zavarovanih območij v severnem Jadranu s primeri dobrih praks, kot sta mreža za spremljanje podnebnih sprememb in čezmejna strategija za upravljanje velikega leščurja (Pinna nobilis) v Severnem Jadranu.
 • Glavni inovativni vidik bo skupni pristop, ki bo lahko prinesel rezultate na ravni severnega Jadrana.

Učinki

Rezultati projekta bodo dobre prakse v boju proti podnebnim spremembam in varovanju vrste Pinna nobilis, ki jih bo mogoče ponoviti na zavarovanih območjih, ter informacijski in izobraževalni moduli za splošne cilje, pa tudi za vzpostavitev modre gospodarske verige (počasni in modri turizem).

Ocena in izboljšanje zdravstvenega stanja akvarijskih organizmov z uporabo skupnih diagnostičnih metod in protokolov

Vodilna institucija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Sodelujoča organizacija: University of Montenegro, Institute of Marine Biology

Vodja projekta: dr. Elena Bužan

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03 – Biologija

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

TRECap – Grebeni, biogene formacije in morsko okolje severnega Jadrana: kapitalizacija

Koordinator projekta: OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Partnerske institucije:

 • Shoreline Soc. Coop (Italija)
 • Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija)
 • Nacionalni raziskovalni svet (Italija),
 • Občina Caorle (Italija)
 • Univerza na Primorskem

Sodelujoča članica na UP: Akvarij Piran
Koordinator za UP: dr. Manja Rogelja

Trajanje: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2025

Financer projekta: Program sodelovanja Interreg VI-A Italija–Slovenija za obdobje 2021–2027
Vrednost projekta: 594.011,84 €

Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/trecap

Opis projekta:

Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) je koordiniral in vodil projekt TRETAMARA v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, v katerem so sodelovali NIB (Morska biološka postaja Piran), CNR (ISMAR iz Benetk in IGG iz Padove) in Shoreline Soc. coop. Cilj projekta je bil izboljšati biogeno in geogeno dediščino severnega Jadrana. Analiza sedanjega upravljanja zavarovanih območij, opravljena v okviru projekta TRETAMARA, je pokazala številne pomanjkljivosti, ki jih lahko povzamemo predvsem v pomanjkanju usklajevanja in strategij. To vodi v nizko učinkovitost upravljanja, ki jo je mogoče izboljšati s sprejetjem skupnih ciljev, strategij in orodij upravljanja na ravni severnega Jadrana. Izziv projekta TRECap je začeti ta proces s skupnim izvajanjem nekaterih ukrepov, ki bodo služili kot primeri. Pozornost je bila usmerjena na grožnjo podnebnih sprememb, ki resno vplivajo na naše morsko okolje, in na vrsto Pinna nobilis, ki ji grozi izumrtje, vendar se še vedno pojavlja v severnem Jadranu, da bi začeli razvijati skupne strategije upravljanja. Vse ukrepe bodo spremljale nadaljnje dejavnosti obveščanja in usposabljanja za spodbujanje te čezmejne vizije ter omogočanje njene prenosljivosti in trajnosti.

Cilji

 • Cilj je izboljšati upravljanje vseh zavarovanih območij v severnem Jadranu s primeri dobrih praks, kot sta mreža za spremljanje podnebnih sprememb in čezmejna strategija za upravljanje velikega leščurja (Pinna nobilis) v Severnem Jadranu.
 • Glavni inovativni vidik bo skupni pristop, ki bo lahko prinesel rezultate na ravni severnega Jadrana.

Učinki

Rezultati projekta bodo dobre prakse v boju proti podnebnim spremembam in varovanju vrste Pinna nobilis, ki jih bo mogoče ponoviti na zavarovanih območjih, ter informacijski in izobraževalni moduli za splošne cilje, pa tudi za vzpostavitev modre gospodarske verige (počasni in modri turizem).

Ocena in izboljšanje zdravstvenega stanja akvarijskih organizmov z uporabo skupnih diagnostičnih metod in protokolov

Vodilna institucija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Sodelujoča organizacija: University of Montenegro, Institute of Marine Biology

Vodja projekta: dr. Elena Bužan

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03 – Biologija

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

TRECap – Grebeni, biogene formacije in morsko okolje severnega Jadrana: kapitalizacija

Koordinator projekta: OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Partnerske institucije:

 • Shoreline Soc. Coop (Italija)
 • Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija)
 • Nacionalni raziskovalni svet (Italija),
 • Občina Caorle (Italija)
 • Univerza na Primorskem

Sodelujoča članica na UP: Akvarij Piran
Koordinator za UP: dr. Manja Rogelja

Trajanje: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2025

Financer projekta: Program sodelovanja Interreg VI-A Italija–Slovenija za obdobje 2021–2027
Vrednost projekta: 594.011,84 €

Spletna stran: https://www.ita-slo.eu/sl/trecap

Opis projekta:

Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS) je koordiniral in vodil projekt TRETAMARA v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, v katerem so sodelovali NIB (Morska biološka postaja Piran), CNR (ISMAR iz Benetk in IGG iz Padove) in Shoreline Soc. coop. Cilj projekta je bil izboljšati biogeno in geogeno dediščino severnega Jadrana. Analiza sedanjega upravljanja zavarovanih območij, opravljena v okviru projekta TRETAMARA, je pokazala številne pomanjkljivosti, ki jih lahko povzamemo predvsem v pomanjkanju usklajevanja in strategij. To vodi v nizko učinkovitost upravljanja, ki jo je mogoče izboljšati s sprejetjem skupnih ciljev, strategij in orodij upravljanja na ravni severnega Jadrana. Izziv projekta TRECap je začeti ta proces s skupnim izvajanjem nekaterih ukrepov, ki bodo služili kot primeri. Pozornost je bila usmerjena na grožnjo podnebnih sprememb, ki resno vplivajo na naše morsko okolje, in na vrsto Pinna nobilis, ki ji grozi izumrtje, vendar se še vedno pojavlja v severnem Jadranu, da bi začeli razvijati skupne strategije upravljanja. Vse ukrepe bodo spremljale nadaljnje dejavnosti obveščanja in usposabljanja za spodbujanje te čezmejne vizije ter omogočanje njene prenosljivosti in trajnosti.

Cilji

 • Cilj je izboljšati upravljanje vseh zavarovanih območij v severnem Jadranu s primeri dobrih praks, kot sta mreža za spremljanje podnebnih sprememb in čezmejna strategija za upravljanje velikega leščurja (Pinna nobilis) v Severnem Jadranu.
 • Glavni inovativni vidik bo skupni pristop, ki bo lahko prinesel rezultate na ravni severnega Jadrana.

Učinki

Rezultati projekta bodo dobre prakse v boju proti podnebnim spremembam in varovanju vrste Pinna nobilis, ki jih bo mogoče ponoviti na zavarovanih območjih, ter informacijski in izobraževalni moduli za splošne cilje, pa tudi za vzpostavitev modre gospodarske verige (počasni in modri turizem).

Ocena in izboljšanje zdravstvenega stanja akvarijskih organizmov z uporabo skupnih diagnostičnih metod in protokolov

Vodilna institucija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Sodelujoča organizacija: University of Montenegro, Institute of Marine Biology

Vodja projekta: dr. Elena Bužan

Financer projekta: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Raziskovalno področje (ARRS): 1.03 – Biologija

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Accessibility